تاکید بر تسویه تسهیلات معوق ارزی صندوق توسعه با نرخ روز
 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی برای برگشت آن به نرخ روز، گفت: اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما نسبت به تملک دارایی‌های آنها اقدام خواهد شد.

مهدی غضنفری در گفتگو با ایسنا با بیان این‌که هیچ راهی برای بازپرداخت تسهیلات معوق به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و یگانه راه باقی مانده این است که تسهیلات صندوق را با نرخ روز تسویه کنند. اینکه فکر کنند قرار است آن را ما با نرخ گذشته دریافت کنیم، یک خیال خام است که در ذهن خود پرورش داده‌اند، اگر دنبال هر راهی برای پرداخت تسهیلات با ارز ۴۲۰۰ تومان باشند، مطمئن باشند صندوق آن را خواهد بست، از این‌رو نه به رئیس جمهوری نامه بزنند نه وقت خود را تلف کنند.

وی با اشاره به این‌که برخی تسهیلات‌گیرندگان می‌گویند که می‌خواهند بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت کنند اما نگرانند که شرکایشان که در خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز ندهند، مانع از این اقدام شوند، تاکید کرد: اگر تسهیلات‌گیرندگان به توصیه‌های صندوق توجه کردند که با یکدیگر به توافق خواهیم رسید اما اگر بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار کنند، آنگاه ناچار خواهیم بود از کانال قانون اقدام کنیم؛ به طوری که براساس مصوبه‌ای تحت عنوان «تملک دارایی تسهلات معوق» که در پایان سال ۱۴۰۰ هیات امنای صندوق توسعه ملی مجوز آن را صادر کرد، نسبت به تملک دارایی تسهیلات معوق اقدام می‌شودو این مصوبه به صندوق اجازه داده تا دارایی‌های تسهیل‌گیرندگان را برای جبران منابع صندوق به تملک درآوریم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه همچنین با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در معوق شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: آنها را هم در این مورد خاطی می‌دانیم چرا که به قراردادی که در ابتدا امضاء کرده‌اند، عمل نکرده و به عهد خود پایدار نبوده‌اند، بانک‌ها رفتار حرفه‌ای و استانداردی نداشته‌اند که این شایسته نظام بانکی نیست، موضوعی که حتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از آن مطلع هستند.

نسخه مناسب چاپ