همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ارشاد برای ارتقاء کیفیت هنرستان‌ها
جلسه مشترک نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور محمود سالاری معاون امور هنری وزارت ارشاد و علیرضا شاهپری رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این دیدار سالاری با اشاره به سابقه فعالیت هنرستان‌ها و میزان استقبال هنرآموزان و هنرجویان و نحوه کیفیت خدمات و آموزش‌های هنری در هفت رشته موسیقی، نمایش، سینما، نقاشی، صنایع دستی، پویانمایی و گرافیک در این هنرستان‌ها، درباره رفع موانع سازمانی برای تثبیت نوسازی ساختار هنرستان‌های کشور بین وزارت ارشاد و آموزش پرورش براساس همکاری با سازمان اداری و استخدامی در راستای قرار گرفتن در ساختار اداری وزارت ارشاد تأکید کرد.

در ادامه، علیرضا شاهپری با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه مشترک در زمینه رفع موانع برای ساختار هنرستان‌های کشور، برای تسریع در این موضوع، سیاست تمرکز وظایف محوله در یک دستگاه و اجتناب از موازی‌کاری، تقسیم وظایف بین وزارت ارشاد و آموزش و پرورش را امری مهم دانست. همچنین او از تلاش برای رفع موانع موجود خبر داد و گفت: پیشنهاد می‌شود گزارشی مشترک برای برگزاری جلسات کارشناسی درباره سازماندهی ساختار هنرستان‌ها تهیه و به این سازمان ارسال شود.

عباس بیات، مدیرکل دفتر فنی حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش نیز از استقبال این وزارتخانه برای ادامه همکاری با وزارت ارشاد در هنرستان‌ها در راستای کیفیت‌بخشی سطح آموزش‌های عمومی و تخصصی هنرجویان ابراز رضایت کرد و به ارائه راهکارهای عملی در زمینه جایگاه هنرستان‌های دولتی با مشارکت دو وزارتخانه پرداخت.

در صورت تصویب ساختار جدید هنرستان‌های هنرهای زیبا، جذب هنرآموزان متخصص نیز به صورت رسمی انجام خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ