شماره خردادماه «نسیم بیداری» منتشر شد
 

صد و سومین شماره ماهنامه سیاسی، فرهنگی «نسیم بیداری» ویژه خردادماه ۱۴۰۱ در ۱۰۰ صفحه با موضوع «از برای آزادی» درباره آنان که جان بر سر آزادی ایران باختند از جمله ستارخان، میرزا کوچک خان، رئیسعلی دلواری و کلنل محمدتقی خان پسیان منتشر شد.

نکته جالب توجه این شماره، چاپ تصویر مرحوم زنده‌یاد سیدمحمود دعایی در صفحه دوم آن است برای یادبود درگذشت وی در ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ و اظهار دریغ و درد از سفر بی‌بازگشت او با درج این بیت رودکی: از شمار دو چشم، یک تن کم ر وز شمار خرد، هزاران بیش …

در ادامه یادداشت مدیر مسئول را می‌خوانید با عنوان «از برای آزادی …». سید محمدمهدی طباطبایی در بخش‌هایی از سرمقاله‌اش آورده است: «سال‌های آغازین قرن بیستم، سال‌های عجیبی بوده‌است… جهان در کوتاه‌زمانی دو جنگ هولناک را تجربه کرد. قتل و غارت و اشغال و تجاوز … در کنار تصاویری استثنایی از ایستادگی، مقاومت، شجاعت و پایمردی…

ایران آن دوره نیز از این تجربه بی‌بهره نبود. چنان‌که تلخی و سختی و اشغال و قحطی و همه‌گیری و بیماری و بلا را به چشم دید، شاهد دلیری و جانفشانی رادمردانی نیز شد … در دوره کوتاهی از چهارگوشه ایران پرچم مقاومت به اهتزاز درآمد. نهضت ستارخان در تبریز، رئیسعلی دلواری در بوشهر، میرزاکوچک‌خان در جنگل و کلنل پسیان در خراسان … با معنایی واحد: ایستادگی بر سر شرف، حراست از وطن، تأکید بر آزادی؛ کلیدواژه‌های مقدسی که راهی را گشودند با همسفرانی بسیار متفاوت از طبقه‌های گوناگون با خصوصیات مختلف. جبهه‌ای ساختند که در آن عامی کم‌سوادی را که مال‌فروش بوده‌است اما عیار و اهل فتوت با طلبه‌ای که رخت و لباس آخوندی از تن به‌در کرده و اسلحه در دست گرفته، همسنگر ‌کرد…»

وی همچنین در این یادداشت تأکید کرده است: «تاریخ همیشه راوی حقیقت نبوده است. در بسیاری مواقع به خدمت صاحبان قدرت و ثروت درآمده و گاهی روایتی باژگون از وقایع داشته و جای قهرمان و ضدقهرمان را عوض کرده است؛ خصوصا در بازگویی وقایعی که از طریق مجاری رسمی و در زمان حال به روایت درآمده‌اند … عصر حاضر به‌گونه مضاعفی گرفتار این بلاست … در بسیاری مواقع بی‌رحمانه فقط کنار فاتحان میادین می‌نشیند و همسفرگی با آنان را ارزشمند می‌داند … در مرور و بازخوانی احوال و مجاهدانی چون ستارخان، رئیسعلی دلواری، میرزا کوچک‌خان جنگلی و کلنل پسیان … از مطالبه مکرری گفته‌ایم که سال‌های دراز است مردمان این سرزمین برایش هزینه‌ها پرداخته‌اند … انقلاب‌ها کرده‌اند و ناکامی‌ها دیده‌اند اما دست از مطالبه دیرین و مکرر خود نشسته‌اند؛ مطالبه آزادی … از برای آزادی گفته‌ایم و آنانی که جان بر سر آزادی ایران باختند …»

در این شماره همچنین نوشته‌ها و گفته‌هایی می‌خوانید با عناوین: «پیروزی بر دشمن؛ شکست از دوست» از مهدی غنی؛ «ستارخان قهرمان نبود؛ محترم بود» از پیروز مجتهدزاده؛ «در تاریخ‌نگاری مردانه، رد پای زنان گم می‌شود» از فاطمه مؤمنی؛ «روایت‌های متناقض از خدمت و خیانت» از مهدی قدیمی؛ «عاقبت وطن‌پرستی» از میناسادات احمدی‌نژاد و نوشتارهای دیگری از سیدعلی موسوی‌نژاد، شاپور رواسانی، سامی سردار ملی، محمد ولی‌زاده و …

«نسیم بیداری» هر ماه به مدیر مسئولی سید محمدمهدی طباطبایی منتشر می‌شود.

نسخه مناسب چاپ