معرفی کتاب
 

تاریخ جهان بعد از جنگ جهانی دوم

وین سی. مک ویلیامز، هوی پیرتروفسکی

ترجمه فاطمه شاداب

نشر ققنوس

چاپ اول: ۱۴۰۰

۷۳۶ص ـ ۲۵۰هزار تومان

بررسی تاریخ اخیر نشان می‌دهد که نه وضعیت جهان عادلانه است و نه دنیا مکانی دوستانه. در همه جا شورش‌ها و جنگهایی برپاست و بسیاری از انسان‌ها گرفتار فلاکت و گرسنگی، در حالی که عده‌ای در آسایش و ناز و نعمت به سر می‌برند. در عصر جدید دانش و فنّاوری چگونه می‌توان در مورد نبود صلح و تداوم فقر در جهان سخن گفت؟ ریشه‌های اوضاع بد روابط انسانی در کجاست؟ امروزه دانشجویان، جوانان و همه مردم باید این پرسش‌ها را مطرح کنند و در پی یافتن پاسخ باشند.

هدف مؤلفان کتاب حاضر این است که تاریخ سیاسی این جهان پرمشکل را منصفانه و نقادانه برای خوانندگان تشریح کنند و دیدگاه‌های گوناگون در اختیارشان قرار دهند. آنها می‌کوشند خوانندگان به شناخت بهتری از گذشته برسند و درک بهتری از مسائل پیچیده و شرایط خطرناک جهان امروزی داشته باشند.

این کتاب از پنج بخش تشکیل شده است: در بخش اول وضعیت روابط جهانی در پایان جنگ جهانی دوم شرح داده می‌شود و ریشه‌های آغاز جنگ سرد بررسی می‌شود. بخش دوم در باره ظهور ملی گرایی عربی و اسرائیلی و نیز بروز اختلافات بین آنهاست. در بخش سوم تحت عنوان «تحول در قدرت‌های جهانی» تمرکز عمدتاً بر دهه ۱۹۶۰ است، تغییرات ساختاری جنگ سرد بررسی می‌شود، به درگیری‌هایی که در بلوک شرق و غرب روی داد، پرداخت و موضوع جدایی چین و شوروی نیز بررسی می‌شود. بخش چهارم «جنوب جهانی» خواننده را به آسیا و آفریقا می‌برد تا پیشرفت‌های کشورهای این منطقه بعد از کسب استقلال بررسی شود و همچنین به آمریکای لاتین سفر می‌کند. در بخش آخر با عنوان «ظهور چشم اندازهای نو» به توسعه جهانی در اوایل دهه ۱۹۸۰ توجه شده است.

ازدحام بی‌کسان

محمد صادقی

ناشر: نگاه معاصر

چاپ اول: ۱۴۰۰

۱۱۲ص ـ ۳۶هزار تومان

اثر حاضر مشتمل بر مقالاتی درباره تنهایی به شرح زیر است: منقار خونین لک‌لک (علیرضا رجایی)، تنهایی و عشق (محمد صادقی)، از این تنهایی بیزارم (فریدون مجلسی)، از جدایی‌ها حکایت (مصطفی ملکیان)، تنهایی، دگرپذیری و رهایی (امیر یوسفی)، انزوا، بی‌کسی و خلوت گزینی: سه‌گانه‌های هانا آرنت (جنیفر استیت، ترجمه بیتا عظیمی نژادان)؛ تاب‌آوری تنهایی: رویکرد اگزیستانسی به تنهایی (میشل‌ ای.کارتر، ترجمه نازنین اردوبازارچی).

در مقدمه کتاب آمده است: «درباره تنهایی و بی‌کسی، این گریز ناپذیرترین و ناگوارترین تجربه و احساس بشری، بسیار سخن گفته‌اند، می‌گویند و خواهند گفت. گوناگونی، تفاوت و اختلاف این انبوه‌ عظیم سخنان هم ناشی از این است که تنهایی و بی‌کسی آدمی، خود وجوه بسیار دارد و هم ناشی از این است که متفکران از نظرگاه‌های پرشمار به این پدیده نگریسته‌اند. از ضریب تعداد وجوه خود تنهایی و بی‌کسی در تعداد نظرگاه‌های اندیشه‌ورزان، عددی حاصل می‌آید که حتی تعیین دقیق آن ممکن نیست، چه رسد به اینکه در صدد گزارشی، تحلیلی و نقد همه این آرا و نظرات حاصل برآمده باشیم.»

نسخه مناسب چاپ