زلزله رودبار نقطه عطفی در مدیریت بازسازی سوانح کشور ایجاد کرد
زلزله ۳ر۷ ریشتری سال ۱۳۶۹ رودبار و منجیل نقطه عطفی در مدیریت بحران و بازسازی مناطق آسیب دیده در سوانح طبیعی ایجاد کرد.

مجید جودی معاون بازسازی و مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بیست و سومین نشست تخصی مدیریت بحران که به مناسبت سی و دومین سالگرد وقوع زلزله استان های گیلان و زنجان و با همکاری یونسکو در پژوهشکده سوانح طبیعی کشور برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب گفت: این زلزله سهمگین ترین سانحه طبیعی در سال های پس از انقلاب بود که منجر به درگذشت حداقل ۱۵ هزار نفر از هموطنان و تخریب ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۶ استان شمالی کشور شد. به گفته وی، تا پیش از وقوع این زلزله در حوزه مدیریت بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی فاقد یک برنامه جامع بودیم ولی این حادثه عظیم تمامی دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی را بسیج کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن راهبردی جامع برای شیوه آواربرداری، اسکان موقت و بازسازی مناطق آسیب دیده تدوین شود که این ضوابط هم اینک در تمامی سوانح طبیعی به کار برده می شود.جودی ادامه داد: برنامه ای که در آن زمان به عنوان ضوابط بازسازی مناطق زلزله زده گیلان و زنجان تدوین شد، بعدها به عنوان سندی معتبر و شاکله تمامی برنامه های بازسازی در هیأت دولت به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف این برنامه، بازگشت سریع بازماندگان سوانح طبیعی به روند عادی زندگی و احیای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در این مناطق است، ادامه داد: تجربه بازسازی مناطق جنگ زده به بنیاد مسکن توانایی داد تا در بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله گیلان و زنجان و همچنین سایر سوانح طبیعی طی سالیان اخیر به خوبی عمل کند و با مشارکت دادن خود مردم در فرآیند بازسازی، ضمن تسریع امور باعث ایجاد امید و انگیزه در بازماندگان شود.معاون بازسازی و مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ذکر خاطراتی از دوران بازسازی مناطق آسیب دیده زلزله رودبار گفت: تفکر مدیریت مشارکتی بازسازی ها که از این سانحه به بعد در نظام اجرایی کشور ایجاد شد، دولت را از مداخله در نحوه زندگی آسیب دیدگان برحذر کرد و صرفاً به سیاست گذاری کلان و ایجاد زیرساخت های عمرانی نظیر جاده سازی و تأمین امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی معطوف ساخت. از سوی دیگر تکنولوژی بومی بازسازی مناطق آسیب دیده که در این زلزله به کار گرفته شد، شیوه جدیدی از فناوری های بازسازی را در کشور ایجاد کرد که اکنون در تمامی سوانح طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.

وی بنیان گذاری کمیته های عمران روستایی در مناطق آسیب دیده سوانح طبیعی را از تجارب مدیریتی این سانحه برشمرد و گفت: در تمامی سوانح طبیعی اداره این کمیته ها براساس آرای مدنی به خود روستائیان آسیب دیده واگذار می شود تا با اطلاعات محلی و شناختی که از نیازهای واقعی خود دارند، دولت را در فرآیند بازسازی ها کمک کنند.

جودی با اشاره به عملکرد کشور ژاپن در مستندسازی شیوه های مدیریت بازسازی زلزله کوبه گفت: اکنون در سالگرد وقوع این زلزله تمامی مدارس ژاپن تعطیل می شوند و دانش آموزان ضمن بازدید از موزه تجارب زلزله کوبه، با نحوه مدیریت بحران و بازسازی مناطق آسیب دیده در سوانح طبیعی آشنا می شوند.از این رو باید این الگو مدیریتی به دانش آموزان ایرانی هم آموزش داده شود.

عزیزاله مهدیان مدیرکل وقت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان گیلان هم در این نشست ضمن بازخوانی تجارب مدیریتی بازسازی مناطق آسیب دیده زلزله رودبار گفت: الگوهای کارآمد اسکان اضطراری، اسکان موقت و نحوه هماهنگی میان دستگاه ها و برنامه های اجرایی محصول تجارب بازسازی زلزله رودبار هستند که اکنون جایگاه ویژه ای در برنامه مدیریت بحران و بازسازی سوانح طبیعی دارند.وی گفت: ایجاد ستاد کل بازسازی منطقه آسیب دیده با اختیارات کامل از هیأت دولت یکی دیگر از آثار مدیریتی برجامانده از زلزله رودبار در سال های اخیر است.همچنین سیدحسن میری عضو سابق هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نقش مراکز علمی در تدوین برنامه جامع بازسازی مناطق آسیب دیده در سوانح طبیعی گفت: اکنون به مدد استفاده از دانشگاه ها در فرآیند مدیریت بازسازی زلزله رودبار سال هاست که رشته تحصیلی بازسازی در برخی دانشگاه های کشور تدریس می شود.

نسخه مناسب چاپ