انتصاب مدیرعامل هواپیمایی آسمان
با حکم اعضای هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان، کاپیتان جوان ابوذر شیرودی به مدیرعاملی شرکت هواپیمایی آسمان منصوب شد.

کاپیتان جوان ابوذر شیرودی فرزند شهید خلبان علی‌اکبر شیرودی و خلبان هواپیمای ایرباس است که پیش از این پست معاونت را در شرکت هواپیمایی آسمان بر عهده داشت.

نسخه مناسب چاپ