خشکسالی به خلیج گرگان هم رسید
سرویس خبر: گرمای تابستانی اردیبهشت و خردادماه، تبخیر فراوان آب در کنار کاهش بارندگی‌ها در فصل بهار و خشکسالی، نشان دادن چهره جدید طبیعت برای استان گلستان است که در آخرین نمونه آن مطابق مشاهدات خبرنگار ایرنا، افزون بر ۵۰۰ هکتار از دماغه شرقی خلیج گرگان در حاشیه بندرترکمن به زمینی خشک و باتلاقی بدل شده است‎.

‎دیدن نوار ساحلی دماغه خلیج گرگان واقع در شمال شرقی این زیستگاه آبی در کرانه‌های ساحلی شهرستان بندرترکمن نشان می‌دهد که این بخش حیاتی خلیج گرگان و مناطق ساحلی موسوم به «محل شنا» و «جوی خروجی» به‌طور کامل خشک شده است و به سختی می‌توان ردی از آب در آن‌ها پیدا کرد، که بر این اساس ارتباط کانال چپاقلی، به طور کامل با خلیج گرگان قطع شده و مصب داخلی این کانال در خلیج هم کمتر از چند هکتار نمور و دارای عمق آب چند سانتیمتری است‏‎.

‎به گل نشستن ده‌ها فروند قایق موتوری یا شناور پارویی، روی دیگر طبیعت برای نشان دادن عوارض خشکسالی و بحران کم آبی در استان گلستان است‏‎. ‎خلیج گرگان در سده‌های پیشین با برخورداری از آب فراوان زمینه ایجاد بندرگاه‌هایی مانند گز و ترکمن را فراهم کرده و بر رونق و شکوه این مناطق افزوده بود، اما در چند سال اخیر گرفتار خشکسالی شده و آن همه شکوه و عظمت تاریخی به نمایشی از مرگ تدریجی و نیستی خلیج گرگان بدل شده است‏‎.

نسخه مناسب چاپ