آرزوهای میراثک
ششمین آرزو
یکی از فامیل‌های ما که اسمش «شکرشکن» است، همیشه موقع حرف زدن شعر می‌خواند و یک عالمه قصه و ضرب‌المثل تعریف می‌کند.
شکرشکن چند روز پیش قصه دیو «رَشک» را برایم تعریف کرد. اولش هم گفت:‌ یادت باشد «چاه‌کن همیشه ته چاه است.» من می‌دانستم که دیو رشک یک دیوی است که اگر حواست نباشد کاری می‌کند که ما به دیگران حسادت کنیم و برای دیگران بد بخواهیم. آن‌وقت است که دیگر زندگی تلخ می‌شود؛ چون به قول شکرشکن: «حسود هرگز نیاسود.»
من که آرزو می‌کنم هیچ‌وقت هیچ‌وقت اسیر و گرفتار دیو رشک نشوید.
شکرشکن این را هم گفت که ما برای اینکه از شر دیو رشک در امان باشیم باید دوتا کار انجام بدهیم. اول از همه اینکه خودمان را دوست داشته باشیم و دوم اینکه به دیگران کمک کنیم. چون دیو رشک از این دوتا چیز فراری است. همین فامیل ما می‌گوید:
«بد و نیک ماند ز ما یادگار
تو تخم بدی تا توانی مکار»
دورهمی و میهمانی با شکرشکن خیلی خوش می‌گذرد. اصلا همه آن‌هایی که شعر و قصه و ضرب‌المثل بلدند وقتی حرف می‌زنند، حرف‌هایشان شیرین و خوشمزه می‌شود. من امیدوارم شما هم دوست یا فامیلی مثل شکرشکن داشته باشید یا خودتان روزی آنقدر شعر و قصه و ضرب‌المثل یاد بگیرید تا مثل شکرشکن از کلامتان قند و شکر بریزد.
نویسنده: سمانه آقائی آبچوئیه
تصویرگر: مهشید رجایی

code

نسخه مناسب چاپ