حمایت اتحادیه عرب از آشتی ملی در لیبی
سرویس خارجی: دبیرکل اتحادیه عرب از آمادگی کامل این نهاد برای به سرانجام رسیدن آشتی ملی در لیبی خبر داد. «احمد ابوالغیط» طی نشستی در «طرابلس» لیبی از آمادگی اتحادیه عرب برای به سرانجام رسیدن آشتی ملی در این کشوربه نحوی که تمامی موضوعات مهم را پوشش و به مرحله انتقالی پایان دهد، تأکید کرد. وی در ادامه خواستار اجتناب از بازگشت جنگ به لیبی شد و گفت : در جنگ میان فرزندان یک کشور، برنده و بازنده‌ای وجود ندارد و اتحادیه عرب از تمامی تلاش‌های صادقانه لیبیایی‌ها برای به دست گرفتن زمام سیاسی توسط خودشان بدون دیکته طرف‌های خارجی حمایت می‌کند.

نسخه مناسب چاپ