سهم بورس در بسته اقتصادی دولت
تحلیلگر و کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: تقویت و حمایت از بنگاه های بزرگ و پیشرو یکی از اولویت های بسته اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود است که به طور حتم این موضوع اثرات مثبت زیادی را به صورت غیرمستقیم برای شرکت‌های بورسی و فرابورس به همراه خواهد داشت.

سعید اسلامی بیدگلی با بیان آنکه از بازار سرمایه در بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود به عنوان یکی از راهکارهای ناجی اقتصاد یاد شده است، افزود: همان طور که از عنوان بسته مشخص بود، بسته تحلیلی دولت برای خروج از رکود است که بیشتر جهت گیری سیاست گذاری دولت را نشان می دهد، این موضوع که دولت ایده های کارشناسی خود با جامعه و در نتیجه با کارشناسان درمیان می گذارد، گام بسیار مثبتی است.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی اضافه کرد: از طرفی، دولت عملا جهت گیری خود را نشان داده است. اگرچه این بسته حرف های کلی می زند و من در آینده بسیار نزدیک منتظر اعلام سیاست های ریز اجرایی در جهت این بسته هستم، اما مسیری که دولت در حال طی آن است، مسیر خوبی است و امیدوارم بزودی هرکاری که دولت قصد انجام آن را در حوزه اقتصاد دارد، با تحلیل های علمی انجام دهد و صدالبته که تحلیل های علمی ممکن است، موافقان و مخالفان خود را داشته باشد.وی ادامه داد: به نظر می رسد تحلیلی که در این بسته انجام شده، تحلیل به نسبت خوبی از اتفاق هایی است که در نیمه دوم دهه هشتاد و سال های ۹۱ و ۹۲ افتاده است. دولت تلاش کرده با تمرکزی که بر روی تورم گذاشته بود، حالا که در کنترل تورم موفق بوده به سمت نیروهایی برود که می توانند اقتصاد کشور را از جریان رکود خارج کنند. وی گفت: انتقادی به بسته وجود دارد مبنی بر اینکه شباهت زیادی به بسته هایی دارد که در اوایل دهه هفتاد اجرا شده است و لزوما عده ای آن بسته ها را موفق ارزیابی نمی کنند، هرچند درباره موفق بودن آن بسته ها یعنی سیاست های تعدیل هم چالش‌های زیادی مطرح است اما امیدواریم درس هایی که در آن دوران گرفته شده است، در ریزسیاست ها مورد توجه قرار گیرد.

اسلامی بیدگلی درباره تاثیر این بسته بر بازار سرمایه، گفت: این بسته چهار نوع عامل را برای خروج از رکود شناسایی کرده است. عواملی که تکان اولیه را برای خروج از رکود ایجاد می کنند؛ در همه این عوامل دولت به دلیل آسیب جدی که اقتصاد کشور از تورم بالا دیده، به شدت به دنبال تورم زا نبودن سیاست هاست.

وی درباره دسته دوم گفت: دسته دوم عواملی هستند که سازوکار رشد ایجادشده را به سایر بخش های اقتصادی تسری می دهند، بنابراین در بخش هایی که مهم تلقی می شود و مزیت رقابتی دارند، آغاز به ایجاد رشد می کنیم و سپس باید سازوکارهایی داشته باشیم که این رشد به بخش های دیگر منتقل شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دسته سوم گفت: دسته سوم محرک های جانبی و عوامل تشدیدکننده ای هستند که رشد اقتصادی را به جریان جدی می اندازند؛ بنابراین مانند گلوله برفی است که راه انداخته ایم اما حالا باید حرکت کند وگرنه دوباره می‌ایستد، پس باید به سرعت مناسب برسد.

عضو هیأت مدیره آرمان آتی خاطرنشان کرد: دسته چهارم، عواملی است که رشد ایجادشده را در طول زمان منتقل می کند. ترجیح بر این است که در ابتدا به آرامی آغاز شود اما این رشد دو دهه ادامه پیدا کند به جای اینکه برنامه ای اجرا شود که مدت کوتاهی رشد داشته باشد و سپس دوباره به اقتصاد لَخت بزرگ تری تبدیل شود که احتمالا بخش های دولتی در آن حاکمیت و تصدی گری بیشتری دارند و دوباره اقتصاد وارد رکود چندساله شود.

وی اضافه کرد: در دسته عواملی که تکانه خروج را ایجاد می‌کنند، عمده معضل شناخته شده این است که کشور در تنگنای نقدینگی قرار داشته که هم به لحاظ ارزی و هم به لحاظ ریالی بوده است. نام اینها را نیروهای پیشران گذاشته که در آن چند نکته وجود دارد ازجمله اینکه باید به بنگاه های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه جویی انرژی) رسیدگی شود. در اینجا مسکن عنصر بسیار مهمی نیست چون پس از بنگاه های پیشرو در بازار داخلی، کارهای پیمانکاری و مشاوره ای و گردشگری، به مسکن توجه شده است. بنابراین خود بسته این نگاه را که بر مسکن تمرکز کند نداشته است؛ گرچه می توانست این نگاه را داشته باشد.

نسخه مناسب چاپ