ذخیره استراتژیک آب شرب قم در مرز بحران
 

سرویس شهرستان ها: سد ۱۵خرداد در فاصله ۸۵کیلومتری قم و ۱۲کیلومتری شهر دلیجان استان مرکزی در سال ۱۳۶۸به بهره برداری رسید. این سد به عنوان تامین کننده آب شرب استان قم در گذشته و ذخیره استراتژیک آب برای این استان در حال حاضر است.

ظرفیت اسمی این سد ۱۹۵میلیون مترمکعب است که درپی کاهش بارندگی ها در کشور، اکنون فقط ۷۰میلیون مترمکعب در پشت این سد ذخیره آب وجود دارد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۰میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

بر اساس پیش بینی کارشناسان، به دلیل سطح گسترده آب پشت سد و تدوام گرما با تبخیر سطحی بالا، میزان ذخیره این آب استراتژیک در حال کاهش است و تداوم این موضوع به بروز بحران منجر خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ