حکمت نهج البلاغه
دل صحیفه دیده است. (هر چه دیده بیند، دل آن را ثبت می‌کند).

نسخه مناسب چاپ