ثبت ۴۱۰۰ گزارش تخلف در سامانه سوت زنی مالیاتی
پس از راه اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در این سامانه ثبت شده و رسیدگی به این گزارش ها با جدیت در حال انجام است.

به گزارش رسانه مالیاتی، داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام این مطلب افزود: لازم است تا در دوره تحولی، گسترش حوزه‌های نظارتی و رسمی در کنار تعریف شیوه‌های جدید همکاری‌ها و تعاملات مردمی در اولویت قرار گیرد. چراکه این امر، زمینه کارآمدسازی حداکثری نظام مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناسایی بخش‌های پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی را فراهم می‌سازد.وی با تاکید بر اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در اولویت این سازمان است، بیشترین آمار گزارشات سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان بیان کرد و افزود: از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و…) که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفان پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز ارسال شده است.

دکتر منظور تصریح کرد: تاکنون ۱۱۳ فقره گزارش با اهمیت در ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده، استخراج و در ادامه ۳۰ فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده و ۸۰ فقره هم پس از بررسی اطلاعات، ارسال خواهد شد تا رسیدگی‌های لازم و قانونی صورت گیرد.

وی در ادامه به سه فقره از گزارشات سوت زنی مشکوک به دریافت رشوه اشاره کرد که این موارد به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود.

نسخه مناسب چاپ