رکورد شکنی فرزانه فصیحی در ماده ۱۰۰ متر بانوان
 

فرزانه فصیحی نماینده دو و میدانی کشورمان در مسابقات بین المللی ترکیه موفق شد رکورد ملی ماده ۱۰۰متر بانوان کشورمان را پس از ۸سال ارتقاء دهد.

در جریان برگزاری مسابقات بین‌المللی ترکیه(بورسا۲۰۲۲)امروز (شنبه)فرزانه فصیحی نماینده دو و میدانی کشورمان موفق شد در مرحله نهایی ماده ۱۰۰ متر این رقابت‌ها با ثبت حد نصاب ۱۱.۴۴ثانیه ضمن کسب عنوان نخست رکورد ملی کشورمان را یک صدم‌ثانیه نیز افزایش بدهد.

رکورد ملی کشورمان در این ماده با زمان ۱۱.۴۵ثانیه(-تهران ۱۳۹۳ر۲ر۲۵) در اختیار مریم طوسی دیگر قهرمان پرعنوان و مطرح دو و میدانی کشورمان بود که فصیحی موفق شد پس از ۸سال این حد نصاب ملی را شکسته و به عنوان رکورد‌دار جدید ملی دو و میدانی ایران در ماده ۱۰۰متر لقب گیرد.

نسخه مناسب چاپ