امروز در تاریخ
امپراتور هند به دربار ایران پناهنده شد
۲۸ ژوئن سال ۱۵۴۰ میلادی، به دربار قزوین (پایتخت آن زمان ایران) خبر رسید که همایون شاه امپراتور هند، قصد پناهنده شدن به ایران را دارد. همایون شاه در جنگ هفدهم ماه می آن سال، از یک خان پشتون (افغان) شکست خورده بود و چون در دهلی هم معارضان و مخالفان فراوان داشت، ترجیح داده بود که به ایران بیاید و پناهنده شود. در آن روز شاه طهماسب قصد دیدار از زنجان را داشت که این خبر را دریافت کرد.

قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام در باغ نگارستان
۲۸ ژوئن سال ۱۸۳۵ میلادی، به دستور محمدشاه قاجار، میرزا ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم وقت ایران را تنها به دلیل اینکه در صدد تغییر فرمانده گارد سلطنتی برآمده بود، در باغ نگارستان (محل فعلی ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد) خفه کردند، زیرا شاه سوگند خورده بود که خونش را نریزد.محمدشاه در آن روز از ترس بیماری وبا که شیوع یافته بود و گرمای بی‌سابقه تهران، قصد رفتن به لواسان را داشت. ولی پیش از این نقل مکان، به دلیل بدگمانی و ترس از نافرمانی قائم مقام (احتمال کودتا) دستور کشتن وی را داده و سپس معلم سابق خود، عباس ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاسی را جانشینش کرده بود .

زادروز «ژان ژاک روسو»، اندیشمند بزرگ
۲۸ ژوئن ۱۷۱۲، زادروز «ژان ژاک روسو»، اندیشمند بزرگ است که در شهر ژنو به دنیا آمد و ۶۶ سال عمر کرد. وی فرضیه‌های متعدد دارد؛ از جمله تئوری آموزش و پرورش، تئوری سیاسی و تئوری انسان طبیعی که این سه، مهمترین فرضیه‌های او به‌شمارآورده شده‌اند. اندیشه‌ها و نظرات رادیکال و انقلابی روسو در عصر روشنگری و قرن هجدهم کمکی بزرگ به روشن شدن آتش انقلاب فرانسه و بعدا رشد مکتب‌های سوسیالیستی و تقویت احساس ضد استثمار و ضد استعمار کرد.

پیروزی صرب‌ها بر عثمانی
۲۸ ژوئن سال ۱۳۸۹، جنگ کوزووبه سود صرب‌ها پایان یافت و در این جنگ پرتلفات، مراد اول، سلطان عثمانی‌ها و پرنس لازار، رئیس صرب‌ها کشته شدند و در همین روز «بایزید» که همراه پدر بود سلطان عثمانی‌ها شد و با صرب‌ها صلح کرد و «الیورا» دختر لازار را به زنی گرفت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ