تأیید صلاحیت کارگردانان فیلم‌اولی توسط بنیاد فارابی
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از آغاز ثبت‌نام متقاضیان تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانی فیلم اول در باشگاه کارگردان‌های فیلم اولی‌ها بنیاد سینمایی فارابی خبر داد.
به گزارش ایسنا، حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی ضمن اشاره به آغاز ثبت‌نام و فرآیند تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی‌ از ۱۱تیرماه از طریق سامانه باشگاه فیلم اولی‌های فارابی اظهار کرد: با توجه به واگذاری روند تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی‌ به بنیاد سینمایی فارابی، نیازمند طراحی فرآیندی بودیم که هم بتواند به افراد واجد شرایط ساخت فیلم خدمت‌رسانی کند و هم استعدادهای موجود در سراسر کشور را شناسایی و به سینمای حرفه‌ای کشور معرفی کند. در همین راستا سامانه احراز تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی‌ در باشگاه فیلم اولی‌های بنیاد سینمایی فارابی طراحی و راه‎اندازی شده است .
وی با اشاره به مصوبه قبلی شورای مدیران سازمان سینمایی در سپردن مسئولیت تائید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی به بنیاد سینمایی فارابی مطابق اختیارات رئیس سازمان و حسب اسناد بالادستی و آئین‌نامه‌ها از استقرار دبیرخانه تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی در فارابی خبر داد و اعلام کرد: مرحله اول فرآیند تایید صلاحیت متقاضیان کارگردانان فیلم اولی از تاریخ ۱۱تیرماه و از طریق نشانیhttps:ررfcfaval.ir خواهد بود.
ایل بیگی در ادامه تأکید کرد: با اصلاحاتی که دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی داشته است تلاش شده تا مجموع فعالیت‌های فرهنگی و هنری افراد به‌ویژه تجارب آنها در تولیدات کوتاه، مستند و غیرسینمایی مورد توجه قرارگیرد که این دستورالعمل بر روی سامانه مذکور در دسترس است.

نسخه مناسب چاپ