افشای سرقت ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام یمن توسط امارات در سایه آتش بس
سرویس خارجی: رسانه ها فاش کردند که عربستان و امارات با سوء استفاده از آتش بس برقرار شده توسط سازمان ملل در یمن، نفت و گاز این کشور را به سرقت می برند و در آخرین مورد، یک کشتی اماراتی ۴۰۰هزار بشکه نفت یمنی ها را به سرقت برد.
خبرگزاری «سبأ» یمن در گزارشی فاش کرد: کشتی اماراتی «گلف ایتوس» که چند روز پیش، از کشور امارات به بندر «رضوم» واقع در استان «شبوه» یمن رسیده بود، پس از بارگیری و به سرقت بردن بیش از ۴۰۰هزار بشکه نفت خام یمن، این بندر را ترک کرد. در ادامه گزارش آمده است: ارزش این محموله نفتی بیش از ۴۳میلیون و ۶۴۰هزار دلار است.
این در حالی است که دو هفته پیش نیز یک کشتی غول پیکر پس از به غارت بردن بیش از دو میلیون بشکه نفت خام به ارزش تقریبی بیش از ۲۷۰میلیون دلار بندر «الشحر» در استان «حضرموت» یمن را ترک کرد.
در چنین شرایطی، «محمد طاهر انعم» مشاور شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی گفت: به زودی صبر و حوصله رهبران یمن به دلیل سوء استفاده امارات و عربستان از آتش بس برقرار شده توسط سازمان ملل و به سرقت رفتن نفت و گاز یمن توسط آنها به سر خواهد آمد. وی افزود: سرقت نفت و گاز توسط کشتی های پهلو گرفته در سواحل استان «شبوه» و شرکت های مستقر در مرزهای استان «حضرموت» و «الجوف» یمن با عربستان انجام می گیرد.

نسخه مناسب چاپ