اجرای ۱۲میلیون ماموریت توسط پلیس ۱۱۰
سرویس حوادث: ثبت ۳۴ میلیون ارتباط با پلیس ۱۱۰که ۱۲ میلیون آن به اجرای مأموریت منجر شده است، نشان از نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز نیروی انتظامی دارد.

سردار اشتری جانشین فرمانده ناجا درمراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان البرز با بیان این مطلب افزود:امروز در مجموعه‌های مختلف ناجا شاهد پیشرفت‌های چشمگیری هستیم که توان ما را در خدمت رسانی به مردم و برخورد با مجرمان افزایش می‌دهد.وی گفت: استان البرز بخش مهمی از کمربند امنیتی پایتخت را به خود اختصاص داده است و به دلیل قرار گرفتن در مسیر ۱۴ استان کشور و از جمله مجاورت با پایتخت، ویژگی خاصی دارد.اشتری با معرفی سرهنگ بخشعلی کامرانی صالح به عنوان فرمانده جدید استان البرز، به جابه جایی‌ها در ناجا اشاره کرد و گفت: این تغییرات در پست‌های مختلف نیروی انتظامی باعث توقف و رکود کارها نمی‌شود، بلکه به دلیل مشخص بودن راهبردها، هر فرد جدید برهمین اساس عمل می‌کند و موجب رشد و شکوفایی بیشتر سازمان می‌شود.

نسخه مناسب چاپ