آغاز خرید تضمینی گندم از مزارع آذربایجان غربی
ارومیه ـ خبرنگار اطلاعات: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۵۴۲ هزار تن گندم از سطح گندمزارهای آذربایجان غربی تولید و برداشت شود‎.

‎اکبر کرامتی درجلسه بررسی وضعیت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان آذربایجان غربی افزود: امسال از مجموع ۳۸۱ هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول، ۹۱ هزار هکتار به صورت آبی و ۲۹۰ هزار هکتار به صورت دیم کشت شده است‎.

‎وی اظهارداشت: متولی خرید تضمینی گندم در استان، شرکت غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان غربی است و سازمان تعاونی روستایی نیز به عنوان مباشر، شرکت غله را در این زمینه همراهی می‌کند. همچنین قیمت خرید تضمینی گندم با ۴ درصد افت مفید و ۲ درصد افت غیرمفید و حداکثر با ۲ درصد سن زدگی ۱۱۵ هزار ریال تعیین شده که با احتساب هزینه حمل و نقل ۱۲۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم است‎.وی با بیان این که هماهنگی‌های لازم با نیروهای انتظامی انجام گرفته تا از خروج گندم تولیدی به سایر استان‌ها جلوگیری شود، ادامه داد: خرید تضمینی گندم همزمان با برداشت این محصول استراتژیک در آذربایجان غربی آغاز شده است.‏

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بهترین مشوق برای گندمکاران بوده و ضمن اثرگذاری در افزایش بهره وری، پشتیبانی عملی از تولید هم به حساب می‌آید.‏در این جلسه در خصوص مشکلات و چالش‌های اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها و برنامه ریزی برای تداوم و توسعه آن در سال جدید زراعی مباحثی مطرح و راهکارهای لازم ارائه شد‎.

نسخه مناسب چاپ