حمله شدید «مقتدا صدر» به رئیس جمهوری عراق به دلیل امضا نکردن قانون جرم‌ دانستن عادی‌سازی روابط با اسرائیل
سرویس خارجی: رهبر جریان صدر عراق ضمن انتقاد شدید از اینکه رئیس‌جمهوری این کشور قانون جرم‌ دانستن عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضاء نمی‌کند، از نامزدی وی برای منصب ریاست جمهوری ابراز تأسف کرد.

«مقتدا صدر» بیانیه‌ای در ارتباط با «برهم صالح» رئیس‌جمهوری عراق صادر و اعلام کرد: بسیار خجالت‌آور است که فردی که رئیس‌جمهوری عراق خوانده می‌شود، امضای قانون جرم‌ دانستن عادی‌سازی روابط با اسرائیل را قبول نمی‌کند. وی اضافه کرد: به همین دلیل برای مردم عراق ننگ است که رئیس‌جمهوری آنها طرفدار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و فردی غیرمیهنی و حتی تابع غرب یا شرق باشد. در ادامه این بیانیه آمده است: من از چنین جرمی در برابر خداوند و ملت عراق برائت می‌جویم و از نامزدی برهم صالح در پست ریاست‌جمهوری در گذشته و آینده تأسف می‌خورم.

نسخه مناسب چاپ