حل مشکل آب، زمینه توسعه بیشتر استان قزوین را فراهم می‌کند
قزوین ـ خبرنگار اطلاعات: مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت:حل مشکل آب استان قزوین با مدیریت و برنامه ریزی قابل حل است و می‌تواند این استان را در اوج مسیر توسعه کشور قرار دهد‎.

‎اتابک جعفری در سفر یک روزه به استان قزوین و در جمع معاونان و مدیران شرکت آب و فاضلاب این استان قزوین برنامه ریزی‌های انجام گرفته برای انتقال آب از سدهای طالقان و بالاخانلو به خوبی پیش رفته است و با بهره برداری از آن‌‌‌ها به بسیاری از نیازهای موجود پاسخ خواهد داد‏‎.

‎وی همکاری‌های شرکت آبفای استان و نهاد بسیج برای تامین آب روستاها را نقطه عطف خدمات دولت به مردم دانست و تاکیدکرد: پروژه‌ها به خوبی پیش رفته است و مردم به زودی،طعم گوارای آب و خدمات دولت را در استان قزوین خواهند چشید‏‎.‎

وی با ابراز رضایت از فعالیت‌های انجام گرفته، از مهار خشکسالی در۲ سال اخیر به عنوان نقطه قوت صنعت آب استان قزوین یاد کرد و روند افزایشی دما و کاهش محسوس بارندگی‌ها را موجب فشار به منابع آب استان قزوین دانست و بر ضرورت مدیریت مصرف مردم برای برخورداری همگان از آب پایدار تاکید کرد‎.

‎جعفری جذب نیروی انسانی و اقتصاد و تعرفه آب را ۲ پدیده جدی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد و گفت:در رابطه با نیروی انسانی و به خصوص آبداران و نیروهای خدماتی و شرکتی و تعرفه آب، آماده شنیدن نظرات مدیران و نیز پذیرش ایده‌های نو و انتقال تجربه در سطح کشور هستیم‏‎.

نسخه مناسب چاپ