دانشجوی دامغانی در جمع نفرات برتر المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
دامغان ـ خبرنگار اطلاعات: معین مشرقی، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت، جزو پذیرفته شدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور قرار گرفت‏‎.

‎پوررضا، مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد دامغان گفت: نتایج مرحله اول آزمون انفرادی (غربالگری) چهاردهمین المپیاد علمی در ۶ حیطه استدلال بالینی، آموزش پزشکی، تفکر علمی در علوم پایه، کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم، مدیریت نظام سلامت و مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت از سوی حوزه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد، که بر این اساس ۲۶ دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از مناطق آمایشی مختلف در سراسر کشور موفق به پذیرش در مرحله آزمون انفرادی شدند که در حیطه استدلال بالینی ۵ نفر، در حیطه آموزش پزشکی ۶ نفر، در حیطه تفکر علمی در علوم پایه ۲ نفر، در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم ۶ نفر، در حیطه مدیریت نظام سلامت ۵ نفر و در حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت ۲ نفر پذیرفته شده اند‏‎.

نسخه مناسب چاپ