شمار روزهای آلوده تهران ۱۰ برابر شده است
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به کاهش مجدد کیفیت هوا ، یکی از شاخص‌های آلودگی هوا را غلظت ذرات معلق PM10 (که عمدتا ناشی از خیزش گرد و غبار با منشاء طبیعی همچون بیابان‌ها هستند) بیان کرد که خطر بیماری‌های قلبی و ریوی و مرگ زودرس در سالمندان و بیماران قلبی را افزایش می‌دهد.
دکتر عباس شاهسونی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش مجدد شاخص کیفیت هوای تهران و برخی شهرها، به بررسی وضعیت شاخص غلظت ذرات معلق PM10 ناشی از طوفان‌های گردو غبار در برخی شهرها پرداخت و گفت: این ذرات به عنوان شاخص‌ طوفان‌های گرد و غباری لحاظ می‌شوند که کوچکتر یا مساوی ۱۰میکرون هستند و عمدتا قسمت فوقانی تنفسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و تاثیر زیادی بر سلامت افراد دارد. وی گفت: از احتیاطات در مورد افزایش غلظت ذرات معلق PM10 که هوا را در شرایط ناسالم برای همه‌ گروه‌ها قرار می‌دهد این است که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی_عروقی، ریوی، کودکان، سالمندان، خانم‌های باردار باید از فعالیت سنگین خارج از منزل خودداری کرده و افراد دیگر هم باید میزان فعالیت خارج از منزل خود را کاهش دهند.شاهسونی اظهار کرد: در شرایطی که غلظت ذرات معلق PM10 (شاخص طوفان گرد و غبار) در رده ناسالم برای همه‌ گروه‌ها باشد، احتمال و خطر افزایش بیماری‌های قلبی و ریوی و مرگ زودرس در سالمندان و بیماران قلبی و همچنین افزایش علائم تنفسی در کل جمعیت وجود دارد.
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در ادامه به ارایه نتایج پایش وضعیت شاخص PM10 در برخی شهرها از جمله تهران و مقایسه آن نسبت به سال گذشته پرداخت و گفت: بررسی‌هایی که در خصوص غلظت ذرات معلق PM10 به عنوان شاخص طوفان گرد و غبار در شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱داشته‌ایم، نشان می‌دهد از ابتدای سال تا ۱۲تیر ماه، ۱۰روز غلظت ذرات معلق PM10 بالاتر از استاندارد ملی کشور بوده است که این رقم در سال گذشته فقط یک روز بوده است.به گفته شاهسونی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۱در شهر تهران ۱۰روز غلظت ذرات معلق PM 10در رده ناسالم برای گروه‌های حساس و هفت روز در رده ناسالم برای تمام گروه‌ها بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه در سال گذشته در شهر تهران فقط یک روز غلظت ذرات معلق PM10 برای گروه‌های حساس بالا بود و هیچ روزی نیز از نظر غلظت ذرات معلق PM10 برای همه گروه‌ها ناسالم نبود.

نسخه مناسب چاپ