امروز در تاریخ
ریشه ساکنان غرب فلات ایران
محاصره شهر نینوه (نینواپایتخت امپراتوری آشور)توسط نیروهای نظامی ایران و بابل (مشترکا) از دهم آگوست سال ۶۱۲ پیش از میلاد آغاز شد.در پی تصرف نینوا، نیروهای فاتح این شهر را با خاک یکسان کردند و آشوری ها را به نقاط دور دست تبعید کردند تا دولت آشور دیگری تشکیل نشود. نینوا که اینک قسمتی از آن در حاشیه شهر موصل قرار گرفته نزدیک به کوه های زاگرس ساخته شده بود. از خصوصیات دولت آشور ظلم و استثمار نسبت به ملل دیگر و به بردگی گرفتن افراد آنها و به بیگاری گماردنشان بود تا برای آشوری ها ثروت تولید کنند. ایرانیان ساکن غرب فلات ایران بیش از سایر ملل از آشوری ها آسیب دیده بودند که سرانجام با بابلی ها متحد شدند و ریشه آشوری ها را برکندند. مورخان یونان قدیم ایرانیان ساکن غرب فلات ایران را «ماد» نوشته اند ولی برخی از آنان از جمله هرودوت در این زمینه توضیح بیشتری داده و نوشته اند که این مردم که همانند پارسیان به زبان اوستایی و سکایی ـ سغدی یا تاجیکی سخن می گویند خودشان را آریایی می نامند. علاوه بر زبان ـ لباسها، تجهیزات و ابزارها، عادات و رسوم و آیین آنان نیز با پارس ها و سایر اقوام ایرانی یکسان است.

پایان نبرد تنگه ترموپیل و پیشروی ارتش ایران به سوی آتن
برخی مورخان قرن ۲۰ با محاسبات تازه تقویمی پایان کامل نبرد ترموپیل و مقاومت لئونیداس پادشاه اسپارت را در این محل تا آخرین نفر، دهم آگوست سال ۴۸۰ پیش ازمیلاد (مطابق ۱۹ مرداد) تعیین کرده اند و با توجه به شواهد تاریخی تازه نوشته اند که نبرد ترموپیل سه روز طول کشید.واحدهای ارتش ایران – تنها ابر قدرت آن زمان – به فرماندهی مستقیم خشایارشا پس از تسلط بر تنگه ترموپیل به پیشروی خود به سوی آتن در ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرقی ادامه دادند و این شهر را تصرف کردند.

تاسیس خبرگزاری پارس
خبرگزاری پارس ۱۹ مرداد سال ۱۳۱۳ آغاز به کار کرد تا تصمیمات دولت، مذاکرات و مصوبات مجلس، فعالیت های سازمان های دولتی و غیر دولتی و افراد را به ایرانیان و سایر ملل گزارش کند و اخبار «مطلق، موثق و مهم» سایر ملل را برای استفاده ایرانیان به رسانه های کشور برساند.
رضا شاه پس از دیدار از ترکیه و مشاهده طرز کار خبرگزاری آناتولی در صدد تاسیس یک خبرگزاری مشابه در ایران برآمد و آژانس پارس (خبرگزاری پارس) پا به عرصه وجود گذارد. پیشرفت و تکمیل کار این خبرگزاری ملی از زمانی سرعت گرفت که نصرت الله معینیان، روزنامه نگار اصفهانی، از ۲۱ تیرماه سال ۱۳۳۵مدیریت سازمان انتشارات و رادیو کشور را برعهده گرفت.
*خبرگزاری پارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، « به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) تغییر نام داد».

code

نسخه مناسب چاپ