نرخ بیکاری فصل بهار ۲/۹ درصد اعلام شد
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را به صورت تک رقمی و معادل ۲ر۹ درصد اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، بر اساس گزارش اشتغال و بیکاری فصل بهار سال ۱۴۰۱، نرخ بیکاری در افراد ١۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۲ر۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار هستند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه پارسال ۴ر۰ درصد افزایش یافته است.
در بهار امسال به میزان ۹ر۴۰ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.همچنین بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه پارسال ۵ر۰ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه پارسال ٩٨ هزار نفر کاهش داشته است.
از سوی دیگر، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی هم نشان می‌دهد که در بهار امسال، بخش خدمات با ۲ر۵۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۷ر۳۲ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد قرار دارند.
همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه پارسال ۹ر۱ درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ۳۵ ساله هم نشان می‌دهد که در بهار امسال ۶ر۱۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند؛ این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار پارسال به میزان یک درصد افزایش دارد.
بنابراین گزارش، بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص ۱۵ ساله و بیشتر هم نشان می‌دهد که در بهار امسال ۷ر۹ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند، این در حالی است که ۳ر۴۰ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

نسخه مناسب چاپ