دانش‌آموزان صاحب شناسنامه الکترونیک سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی می‌شوند
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های عملیاتی امسال ما طراحی یک شبکه جامع هوشمند است که از پیشگیری تا غربالگری، مراقبت و ارائه مداخلات را در برمی‌گیرد اظهار کرد: تصور می‌کنم طی چندماه آینده بتوانیم چنین زیرساختی را فراهم کنیم که همه دانش آموزان شناسنامه الکترونیک سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی داشته باشند.حمید طریفی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: بخشی از این شبکه، خارج از آموزش و پرورش تعریف می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم داده‌های مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهند. هر دانش‌آموز از بدو تشخیص، گروه هدف ماست که می‌تواند از یک روزگی کودک باشد. وی افزود: بنا داریم امکان اتصال سامانه‌های وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی را نیز به این شبکه فراهم کنیم؛ در این صورت می‌توانیم از بدو یک تشخیص، دانش‌آموز یا نوآموز را ردیابی کنیم. کودکی که دارای معلولیت است، از بدو تشخیص، جزو گروه هدف ماست و ما باید خدمات توانبخشی لازم را به او ارائه کنیم.

نسخه مناسب چاپ