حکمت نهج البلاغه
هر که باطن خود را اصلاح کند، خداوند ظاهرش را اصلاح نماید.

نسخه مناسب چاپ