انتشار پیوست عدالت هوشمندسازی یارانه آرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار اولین پیوست عدالت این وزارتخانه که با همکاری دانشگاه‌ها برای الگوی جدید هوشمندسازی یارانه آرد تدوین شده، خبر داد.
سید احسان خاندوزی در پیام توئیتری خود نوشت: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از دولت سیزدهم، داشتن پیوست عدالت برای سیاست‌ها بود و وزارت اقتصاد اولین پیوست عدالت را با همکاری دانشگاه‌ها برای الگوی جدید هوشمندسازی یارانه آرد تدوین و منتشر کرد.

نسخه مناسب چاپ