گاردین: «ناتو» سربازان افغان را با طالبان تنها گذاشته است
سرویس خارجی: روزنامه «گاردین» در گزارشی به اوضاع دشوار سربازان افغان که زمانی با نیروهای «ناتو» در این کشور همکاری می‌کردند، پرداخت و نوشت: «ناتو » اکنون این سربازان را با طالبان تنها گذاشته است و بیم تهدید جان آنها از سوی نیروهای طالبان وجود دارد. در این گزارش آمده است: این سربازها که به وعده های حمایت «ناتو» دل خوش کرده بودند و زمانی «ناتو» آنها را «برادر» خطاب می کرد، امروز به حال خود رها شده اند و جانشان از سوی نیروهای طالبان درخطر است.

نسخه مناسب چاپ