افزایش سرعت دسترسی دیتا و کاهش هزینه ها اولویت شرکت ارتباطات زیرساخت است
شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه ارتباطات بین المللی و اینترنت در سطح کشور و بین استانی را بر عهده دارد و افزایش سرعت دسترسی و کاهش هزینه ها از اولویت های آن است.

به گزارش خبرنگار ما، حسن کریمی معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از بازدید خبرنگاران از مجموعه این شرکت افزود: به دلیل حجم سرمایه گذاری زیاد در امور زیرساختی، بخش خصوصی تمایلی به ورود به این حوزه ندارد و این امور را دولت ها انجام می دهند.

وی با بیان اینکه سرویس های این حوزه در سه حوزه انتقال، سوئیچ و دیتا است، اظهار داشت: در بخش دیتا سرویس های مختلف اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و اینترانت انجام می شود.کریمی گفت: با توجه به ۵۸ کیلومتر شبکه فیبر نوری، وظیفه تبادل اطلاعات بین شعاع های مختلف و همچنین تجهیزات رادیویی و ارتباطات ماهواره ای در حوزه انتقال انجام می شود.

وی افزود: در بخش سوئیچ هم ارتباطات تلفنی بین المللی و تلفنی داخلی و مدیریت شبکه ۸ شهر اصلی کشور و ۸۴ مرکز اطلاعاتی شهرهای کوچک در این بخش انجام می شود.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: شبکه انتقال این مسئولیت را دارد که در صورت بروز اتفاق برای یک شهر از این محل مدیریت یکسانی انجام شود.

نسخه مناسب چاپ