حکمت نهج البلاغه
هر که رابطه خود با خدا را نیکو کند، خداوند رابطه او با مردم را نیکو می‌سازد.

نسخه مناسب چاپ