رشد ۶/۱۲ درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی در اردیبهشت
میزان خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت امسال رشد ۶ر۱۲ درصدی داشت و میزان رشد نقدینگی هم ۳ر۳۷ درصدی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در نشریه الکترونیک گزیده آمارهای اقتصادی که علاوه بر جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اردیبهشت امسال، حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است، آمده است: در اردیبهشت امسال، میزان خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از رقم ۳ر۴۷۷۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۶ر۱۲ درصدی به رقم ۱ر۵۳۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین میزان خالص دارایی های بانک مرکزی که در اردیبهشت پارسال ۶ر۲۹۴۲۰ هزار میلیارد ریال بود، در اردیبهشت امسال با ۱ر۴۰ درصد افزایش به رقم ۴۱۲۲۲ هزار میلیارد ریال رسید.میزان نقدینگی هم که در اردیبهشت پارسال ۸ر۳۶۰۰۷ هزار میلیارد ریال بود، در اردیبهست امسال با رشد ۳ر۳۷ درصدی از ۷ر۴۹۴۳۴ هزار میلیارد ریال گذشت.

از سوی دیگر، میزان سپرده ها نزد بانک مرکزی با رشد ۴ر۳۲ درصدی از مبلغ ۲ر۴۱۲۳ هزار میلیار ریال به رقم ۵ر۵۴۵۹ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت امسال تغییر کرد.

طبق این گزارش، میزان پول در اردیبهشت پارسال حدود ۳ر۶۸۴۲ هزار میلیارد ریال بود که با رشد ۴ر۵۴ درصدی به رقم ۷ر۱۰۰۸۴ هزار میلیارد رسید. همچنین میزان شبه پول با رشد ۳ر۳۵ درصدی از رقم ۵ر۲۹۰۶۵ هزار میلیارد ریال به رقم ۳۹۳۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

میزان سپرده های دیداری هم در اردیبهشت امسال ۶ر۹۲۳۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه پارسال با رقم ۲ر۶۲۲۳ هزار میلیارد ریال، معادل ۵ر۴۸ درصد رشد نشان می دهد.

طبق این گزارش، میزان اسکناس و مسکوک در جریان که اردیبهشت پارسال ۳ر۸۰۷ هزار میلیارد ریال شده بود، در اردیبهشت امسال با رشد ۵ر۲۰ درصدی به رقم ۶ر۹۷۲ هزار میلیارد ریال رسید.خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت هم که در اردیبهشت پارسال ۵ر۳۶۱۷ هزار میلیارد ریال بود، در اردیبهشت امسال به رقم ۵ر۳۸۳۲ هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۹ر۵ درصدی داشته است.همچنین میزان مطالبات بانک مرکزی از بخش غیر دولتی از ۶ر۲۱۸۱۶ هزار میلیارد ریال با افزایش ۳ر۴۷ درصدی به رقم ۲ر۳۲۱۲۹ هزار میلیارد ریال رسید.

خبر دیگری حاکیست: همچنین بانک مرکزی اعلام کرد: بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکا به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دو ماهه ابتدایی امسال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: با آغاز به کار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۸ر۴۲ درصد در پایان مهر ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳ر۳۷ درصد در پایان اردیبهشت‌ امسال کاهش یافته است.

البته لازم به تاکید است که ۶ر۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ امسال به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان ‌ماه فوق به ۷ر۳۴ درصد کاهش می‌یابد. از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت‌ امسال (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه پارسال (۸ر۳۸ درصد)، معادل ۱ر۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل با ۵ر۲ درصد بوده‌ است که نسبت به دوره مشابه پارسال (۲ر۳ درصد) معادل ۷ر۰ واحد درصد کاهش داشته است.

این گزارش ادامه می دهد: در مورد تحولات پایه پولی هم لازم به توضیح است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط‌ گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از ۶ر۴۲ درصد در پایان تیر پارسال به ۵ر۳۰ درصد در پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۱ رسیده است. لازم به ذکر است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه پارسال (۵ر۳۱ درصد) هم به میزان یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵ر۶ درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه آن (۴ر۷ درصد، معادل ۹ر۰ واحد درصد کاهش داشته است.

نسخه مناسب چاپ