طراحی یک اپلیکیشن برای آموزش بازماندگان از تحصیل
مشاور وزیر آموزش و پرورش در قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای شناسایی و ساماندهی بازماندگان از تحصیل، از طراحی و رونمایی از یک اپلیکیشن جدید برای ثبت اطلاعات و آموزش بازماندگان از تحصیل تحت عنوان «بانک زمان» خبر داد.
حمیدرضا خان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره یکی از مهمترین برنامه‌های قرارگاه عدالت تربیتی در سال‌جاری توضیح داد: یکی از اتفاقات مهمی که در شرف انجام است، تشکیل قرارگاه‌ها و نهضت‌های عدالت آموزشی در استان‌ها است. کار قرارگاه، ناظر به حل مشکلات است.وی افزود: قرارگاه عدالت تربیتی، نقش تنظیم‌گری دارد. مسائل شناسایی و برای رفع آنها تدابیری اتخاذ می‌شود. یکی از مسائل بزرگ ما بحث بازماندگان از تحصیل است.
وی اظهار کرد: عملیات شناسایی بازماندگان از تحصیل در چند استان شروع و به مرور در استان‌های دیگر نیز آغاز خواهد شد.عددهایی که درباره تعداد بازماندگان وجود دارد، مختلف است و هنوز به عدد قطعی نهایی نرسیده‌ایم. خان‌محمدی از طراحی و رونمایی از یک اپلیکیشن جدید برای ساماندهی و آموزش بازماندگان از تحصیل تحت عنوان «بانک زمان» خبر داد و گفت: دوره‌هایی از طریق بانک زمان که به‌زودی رونمایی می‌شود، برگزار خواهد شد. بانک زمان یک اپلیکیشن است که اطلاعات بازماندگان از تحصیل روی آن ثبت می‌شود و تعدادی از معلمان نیز به ارائه خدمت آموزشی می‌پردازند.

نسخه مناسب چاپ