کتاب شناخت
جغرافیای دین
 

جغرافیای دین: در جستجوی خداوند، زایران به کجا می‌روند؟
مؤسسة نشنال جئوگرافی با همکاری سه تن از دین‌شناسان برجستة جهان کتاب بسیار مهم جغرافیای دین را در سال ۲۰۰۶ به دست چاپ سپرده. به غیر از جان اسپوزیتو، استاد ادیان، امور بین‌الملل و مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج تاون که بیش از ۲۵ کتاب منتشر کرده، از دیگر نویسندگان این کتاب، یکی تیلر هیچکاک است و دیگری دزموند توتو کشیش افریقای معروف.
دزموند توتو در طول سال‌های نبرد در مقابل آپارتاید در افریقای جنوبی، صدایی بود که از خاموش بودن امتناع می‌ورزید. او که سراسقفِ انگلیکنِ کیپ تاون بود، بعدها در مقام رئیس کمیسیون توافق و حقیقت به کشورش خدمت کرد و برای تحقیق در مورد سوء استفاده‌هایی که همة طرف‌های درگیر در زمان آپارتاید مرتکب شده بودند، با شجاعت با ددمنشان مواجه می‌شد. موضع‌گیری بی‌پروای سراسقف به نفع حقیقت و عدالت برای ستمدیدگان، در سال ۱۹۸۴ کسب جایزة صلح نوبل را برای او به ارمغان آورد. به لحاظ معنوی دزموند توتو نماز و دعای یومیة سنتی در کلیسای انگلیکن را به جای می‌آوَرد، همایش‌های خود را همیشه با دعا شروع می‌کند و سالانه در یک اعتکاف معنویِ طولانی به سر می‌برد. او مرتباً برای دیگران دعا می‌کند و تأکید می‌کند که نماز و دعای شفاعت‌گرانه نتایج عملی در بردارد.
از جمله آثار اسپوزیتو می‌توان به دین‌های جهان، آن‌چه هرکس باید دربارة اسلام بداند، جنگ نامقدس، تهدید اسلامی: اسطوره یا واقعیت اشاره کرد. هیچکاک پیش از این تاریخ فرهنگیِ فرانگشتین را نوشته و از میان آثار پرشمار سراسقف توتو آیندة بدون بخشایش، خدا یک مسیحی نیست، فرزندان خدا، آزادی از ترس، رؤیای خدا، خدا کجا رخ می‌دهد، مردم رنگین کمانیِ خدا و … حایز اهمیتند.
مقدمة کتاب را در دزموند توتو نوشته و مؤخره آن را دالایی لاما. کتاب در واقع دروازه‌ای است به سوی فهم جدید ادیان بزرگ جهان که براساس معیارهای جغرافیایی توزیع شده‌اند. تکامل این ادیان از عهد باستان تا نقش زنده و سازندة آن‌ها در زندگی مدرن. اما نکتة جالب و مهم کتاب این است که بخش عمدة آن بر تصاویر زیبا و منحصر به فردی متکی است که گویاتر از هر متنی در مورد تحول و تکامل ادیان سخن می‌گویند.
هندوئیسم، بودیسم، یهودیت، مسیحیت و اسلام، پنج دینی هستند که مطمح نظر نویسندگان بوده‌اند، در هر بخش ابتدا با ذکر پراکندگی جغرافیایی هر دین، ویژگی‌های فرهنگی هر منطقه توضیح داده شده و سپس رشد و گسترش هر دین در این بستر مدنظر قرار می‌گیرد. کتاب از ۴۱۶ صفحه تشکیل شده و حاوی دویست تصویر از مراسم عبادی، مکان‌های عبادت، زیارتگاه‌ها، تصاویر مؤمنان در حال عبادت و … است.
مشخصات کتاب عبارت است از:
Geography of Religion: Where God Lives, Where Pilgrims Walkر John Esposito, Susan Tyler Hitchcock, Desmond Tutoر National Geographic 416 Pagesر ISBN: 0792259106

code

نسخه مناسب چاپ