افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مرداد
معاون اول رئیس جمهوری با اصلاح مصوبه دولت ابلاغ کرد تا بازنشستگان تأمین اجتماعی به جز حداقل‌بگیران، افزایش حقوق ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را داشته باشند.

به گزارش تسنیم، ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اعلام این مطلب گفت: بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد حقوقشان را بر مبنای مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل‌بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی باید افزایش حقوق نزدیک ۵۷ درصدی و در سایر سطوح افزایش حدود ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را تجربه می‌کردند.با این حال، دولت برای بازنشستگان سایر سطوح،‌ این افزایش حقوق را به ۱۰ درصد کاهش داده بود.

پس از انتقاد نمایندگان مجلس از این اتفاق، هیات تطبیق مصوبات مجلس مصوبه دولت را غیر قانونی دانست و رئیس مجلس هم ۲۹ تیر در نامه‌ای به رئیس جمهوری، افزایش ۱۰ درصدی را مغایر قانون اعلام کرد. بر اساس این نامه،‌ مصوبه دولت از ۷ روز دیگر بی‌اثر می‌شد.قانون تأمین اجتماعی می‌گوید تمامی مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان باید به نسبت افزایش هزینه زندگی افزایش پیدا کند.

در حالیکه برخی کسری بودجه را عامل کاهشِ درصد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌دانستند، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این ادعا را رد کرده است؛ محمدرضا پورابراهیمی در روزهای گذشته گفت که سازمان تأمین اجتماعی «دولتی» نیست، منابعش به خود این سازمان تعلق دارد و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد.

نسخه مناسب چاپ