انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای قابلیت ژئوپارک در کشور
برنامه‎ ریزی برای انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای پتانسیل ژئوپارک در کشور به عنوان رویکردی نوین در آمایش سرزمین کشور در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، نازنین بدری مدیر پژوهش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ضمن اعلام این مطلب گفت: یکی از نخستین مطالعات فنی و علمی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درباره ژئوپارک‌ها در جزیره قشم بوده که هم اکنون در فهرست ژئوپارک‌های جهانی یونسکو قرار دارد.همچنین در دو منطقه طبس و ارس فعالیت‌های راه‌اندازی ژئوپارک و انجام مطالعات تخصصی زمین‌شناختی و نظارت فنی در حال انجام است که پتانسیل‌یابی و معرفی اولیه آنها در فهرست ۳۰ منطقه اولویت‌دار در کشور توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام شده است.

به گفته وی، علاوه بر معرفی و شناسایی ژئوسایت‌ها و میراث زمین‌شناختی از سایر الزامات فرایند تاسیس ژئوپارک، انجام برنامه‌های مدیریتی، امور حفاظتی، تفسیر، برنامه‌های توسعه گردشگری و آموزش جامعه محلی مدارس است که پس از انجام این امور توسط دست اندرکاران ژئوپارک و مسئولان ذیربط، پرونده این دو منطقه به یونسکو ارسال شده است.

مدیر پژوهش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: برای اینکه یک منطقه به عنوان نامزد ژئوپارک مطرح شود، بر اساس ضوابط یونسکو در مرحله نخست باید از لحاظ جاذبه‌ها، پدیده‌ها و سایت‌های زمین‌شناختی غنی باشد. ضمن اینکه تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم هم در این معرفی بسیار مهم است و باید در آن منطقه برنامه‌های مدیریتی، فعالیت‌های تفسیری، آموزشی و حفاظتی و برنامه‌های توسعه اقتصادی جامعه محلی لحاظ شود، زیرا یکی از مهمترین اهداف ژئوپارک، غنی شدن و منتفع شدن جامعه محلی و اشتغالزایی در محدوده ژئوپارک ها است.

وی تصریح‌کرد: ژئوپارک‌ها پیش از مطرح شدن در سطح ملی و بین‌المللی باید الزامات یونسکو را در حوزه‌های حفاظتی، آموزشی همچنین توانمندسازی و توسعه اقتصادی جامعه محلی به انجام رسانند.

بدری با بیان این‌که این سازمان برای نخستین بار از ژئوپارک‌ها به عنوان یکی از رویکردهای نوین آمایش سرزمین در کشور نام برده است، افزود: راه‌اندازی ژئوپارک در مناطق مستعد به‌ویژه در روستاها، مناطق کم برخوردار و کم بهره از منابع نفتی و معدنی در صورت عملکرد درست و موفق می‌تواند یکی از مناسب‌ترین راهکارهای موفق در توانمندسازی جامعه محلی از لحاظ اقتصادی و اشتغالزایی باشد.

نسخه مناسب چاپ