دو دستاورد نانویی ایران در سطح جهانی
مشاور ارشد ستاد توسعه نانو در حوزه استانداردسازی فناوری نانو از تأیید پیشنهاد ایران برای ایجاد شبکه شبکه‌های فناوری‌های پایدار در اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: قرار است این طرح در کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب برسد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی بیت‌اللهی دیروز در جشنواره نانو و رسانه با اشاره به روند توسعه فناوری نانو، خاطر نشان کرد: در ۲۰سال گذشته تعداد کمی از استادان دانشگاه‌ها قادر بودند تعریف جامعی از فناوری نانو ارائه دهند، ولی امروزه در دنیا یکی از کشورهای مطرح در حوزه نانو هستیم.

وی ارائه بیش از ۱۱۰۰محصول در بازارهای داخلی و خارجی را نمونه‌ای از موفقیت‌های محققان در عرصه نانو دانست و افزود: علاوه بر آن ۱۰استاندارد بین المللی با مدیریت ایران در کمیته ایزو به تصویب رسید و در حال حاضر ۱۰۰کشور از این استانداردها تبعیت می‌کنند.

مشاور ارشد ستاد توسعه نانو در حوزه استانداردسازی فناوری نانو درباره پیشنهاد تشکیل شبکه شبکه‌های فناوری‌های پایدار به اتحادیه اروپا توضیح داد: این پیشنهاد ۴سال قبل ارائه شد و اکنون مقدمات کار ایجاد شده و قرار است با مشارکت ۴۰کشور در کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب برسد.

وی تأکید کرد: ایجاد این شبکه با مدیریت ایران پیگیری می‌شود و این امر نشان از جایگاه ایران دارد.

بیت اللهی، این توفیق در حوزه نانو را ناشی از وجود ظرفیت‌های موجود در کشور برشمرد و گفت: ما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و همچنان کاستی‌ها و نابلدی‌هایی داریم و نیاز است تا جریان مهاجرت در کشور را معکوس کنیم و این چالش‌ها قطعا مرتفع خواهند شد.

وی همچنین اظهار کرد: زمانی که طرح راه‌اندازی شبکه آزمایشگاهی در ستاد نانو مطرح شد، کسی باور نداشت که این شبکه با تعاملات زیاد ایجاد شود، ولی هم‌اکنون این شبکه نه تنها حوزه نانو بلکه همه فناوری‌ها را پوشش می‌دهد.

بیت اللهی گفت: کریدور خدمات فناوری نیز از دیگر برنامه‌های ما است؛ زیرا در این کریدور محققان از زمان اجرای پژوهش تا مراحل پایانی طرح همراهی می‌شوند.

نسخه مناسب چاپ