محیط زیست:هموطنان ازغذادهی دستی به حیوانات ‌وحشی خودداری کنند
معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ادامه روند غذادهی دستی به حیوانات وحشی می تواند منجر به تعارض بین حیات وحش و انسان و وقوع حوادث ناگوار برای انسان ها باشد و مشکلات زنجیره ای در مدیریت این گونه ها به وجود آورد.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، حسن اکبری افزود: امروز شکل دیگری از مزاحمت های حیات وحش رونق گرفته و آن هم غذادهی دستی به حیوانات وحشی است. برای مدیریت این معضل گزینه های متعددی در اختیار نداریم و نمی خواهیم به دلیل جهل و خطای انسانی، حیوانات را در اسارت نگه داریم. معاون سازمان محیط زیست ادامه داد: اطلاع رسانی به مردم از طریق رسانه های محلی و مکاتبه با فرمانداری و دهیاری های منطقه و دستگاه قضائی از جمله اقدامات اخیر این معاونت بوده است تا در صورت مشاهده غذادهی دستی به خرس ها، با خاطیان برخورد شود.

وی تاکید کرد: مردم در زمینه غذادهی دستی به حیوانات وحشی آگاهانه عمل کنند و با دلسوزی های ناآگاهانه مشکلاتی برای حیات وحش و زیستگاه آنها به وجود نیاورند.

به گفته کبری، ریختن زباله در طبیعت، طیفی از گونه های جانوری همچون شغال و خرس را به خود جلب می کند که علاوه بر انتقال بیماری های حیات وحش، مشکلاتی را برای کارشناسان محیط زیست ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از هزینه ها و نیروی انسانی صرف مواردی خاص چون قاچاق و زنده گیری حیات وحش می شود لذا از قوه قضائیه درخواست می کنیم به طور جدی با هرگونه زنده گیری و قاچاق حیات وحش برخورد کند .

نسخه مناسب چاپ