«هاآرتص»: امارات مسئولیت مدیریت فرودگاه های افغانستان را به یک شرکت اسرائیلی واگذار کرد
سرویس خارجی: تهدیدات امنیتی علیه همسایگان افغانستان از خاک این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان دوچندان شده است و در تازه ترین اقدام، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی از اقدام خطرناک امارات در واگذاری مدیریت فرودگاه های افغانستان به شرکتی اسرائیلی خبر داد؛ امری که می تواند پس از مرزهای شمالی و غربی، به حضور اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی «تل آویو» در نزدیک مرزهای شرقی کشورمان منجر شود و تهدیدات ضد ایرانی رژیم صهیونیستی را وارد فاز تازه ای کند.

روزنامه «هاآرتص » در گزارشی نوشت: شرکت اماراتی GAACمسئولیت مدیریت امنیتی فرودگاههای افغانستان را به شرکت امنیتی

AR Challengesاسرائیل واگذار کرده است. طبق این گزارش ، مدیر عامل شرکت امنیتی AR Challengesاسرائیل در مصاحبه با سردبیر «هاآرتص» مطالب بسیار مهمی درخصوص مشارکت و همکاری «تل آویو» با امارات متحده عربی در مدیریت فرودگاه های افغانستان مطرح کرده است.

در ادامه آمده است: شرکت امنیتی

AR Challenges اسرائیل از دو سال قبل همکاری نزدیکی را با شرکت های مختلف در بحرین، امارات، مغرب و سودان آغاز کرده و جدی‌ترین همکاری این شرکت با هلدینگ G42 اماراتی است که هم اکنون نیز در جریان است. «هاآرتص » افزوده است: شرکت

AR Challenges اسرائیل مشاور و همکار اصلی شرکت G42 امارات است و تمامی قراردادهای این هلدینگ به صورت مشارکتی دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت امنیتی اسرائیلی در این مصاحبه رسما به «هاآرتص» اعلام می‌کند: تکنسین های اسرائیلی AR Challenges Ltdبه واسطه همکاری با شرکت اماراتی GAACدر حال حاضر به صورت مستقیم در مدیریت فرودگاه های افغانستان و انجام امورات کنترل و غربالگری در فرودگاه‌های «کابل»، «هرات»، «قندهار» و «مزارشریف» مشارکت دارند.

مدیرعامل این شرکت اسراییلی در این مصاحبه افزوده است: مشارکت اسراییل در مدیریت فرودگاههای افغانستان به کمک امارات متحده عربی، یک «ارزش استراتژیک» برای ارتش اسراییل و «موساد» و سایر ساختارهای امنیتی این «تل آویو» محسوب می‌شود .لازم به ذکر است، شرکت امنیتی

AR Challenges Ltdیکی از شرکت های پیشرو و استراتژیک در تامین فناوری‌های پیشرفته‌ برای محافظت از حریم هوایی، دریایی و زمینی در برابر حملات تروریستی و تامین منافع امنیتی سیاسی و اقتصادی اسرائیل محسوب می‌شود.

نسخه مناسب چاپ