صدور مجوز فعالیت صندوق جدید
سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز تأسیس و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان را صادر کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان در سهام و در اندازه کوچک بوده و دارای حداقل ۲۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۱۰ برابر حداقل واحد سرمایه‌گذاری است.

بر اساس این گزارش، مدیر، موسس و ضامن نقدشوندگی این صندوق، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان، متولی، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر، حسابرس، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران هستند.

این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی صندوق سرمایه­‌گذاری فعالیت کند.

فعالیت این صندوق سرمایه گذاری تا پایان تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ از نظر سازمان بورس مجاز است.

نسخه مناسب چاپ