اعطای سهام عدالت به ۴ میلیون بازمانده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:به ۴ میلیون نفر از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا پایان شهریورامسال، سهام عدالت اعطا می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ جاماندگان سهام عدالت از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون ۴ میلیون نفر شناسایی شده اند که باید سهام عدالت در فاز اول شناسایی بازماندگان، به آن‌ها اختصاص پیدا کند.
وی گفت: بخش دوم از بازماندگان کسانی از دهک‌های بعدی تا دهک ششم درآمدی هستند که سهام عدالت به آن‌ها اختصاص پیدا نکرده است و همین طور بر اساس اولویت این طرح به جلو می‌رود.
نماینده کرمان در مجلس گفت: محاسبات برای شناسایی افراد جامانده سهام عدالت انجام شده و قرار است طبق تکلیف قانون بودجه تا پایان تابستان امسال، سهام عدالت به جاماندگان اختصاص پیدا کند. در مرحله بعدی هم باید کسانی که از سهام عدالت جا مانده‌اند، به آن‌ها تعلق یابد.

نسخه مناسب چاپ