میزبانی مکرون از بن‌سلمان بدون توجه به مسائل حقوق‌بشری
سرویس خارجی:شبکه فرانسوی گزارش کرد که فرانسه بی‌توجه به تمامی سوابق حقوق بشری عربستان سعودی پذیرای ولیعهد کشوری است که پرونده سنگینی در بحث حقوق بشر دارد.امانوئل مکرون رئیس ‌جمهوری فرانسه میزبان «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان برای گفت‌وگوها در پاریس بود و با این اقدام در مقابل این انتقادات ایستاده است که دعوت از بن سلمان با گذشت چهارسال از قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد عربستانی به دستور بن سلمان بسیار نامناسب است. دیدار رئیس‌جمهوری فرانسه با ولیعهد عربستان سعودی که متهم به صدور دستور قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی است با انتقاد گروه‌های حقوق بشری روبرو شده است.در این حال،نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که دیدار رئیس جمهوری این کشور با ولیعهد عربستان متضمن مسائل حقوق بشری خواهد بود و این دیدار هیچ تاثیری بر التزام فرانسه به حقوق بشر نخواهد گذاشت الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به فرانسه و دیدار وی با مکرون فرانسه هیچ گونه تاثیری در پایبندی کشورش به مسائل حقوق بشری نخواهد داشت .نخست وزیر فرانسه گفت: البته این به معنای کنار گذاشتن اصول ما نیست. این بر تعهد ما به حقوق بشر تأثیری نمی‌گذارد. رئیس جمهوری فرصتی خواهد داشت تا این موضوع (مسائل حوق بشری) را با محمد بن سلمان در میان بگذارد.

نسخه مناسب چاپ