تلفن همراه در ایران ۲۰ ساله شد
سیمکارت درکشور دیروز( ۱۹مرداد) ۲۰ساله شد.

به گزارش فارس ، بهره برداری از نخستین مرحله شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ ایستگاه رادیویی و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد و به دنبال استقبال غیرمنتظره و بی نظیر مردم از این پدیده، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد.

بنابراین با توجه به نیاز و تقاضای مردم به این پدیده، فعالیت هایی متناسب با جهت گیری جهانی برای توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت.اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران با بیش از ۶۶ میلیون مشترک در ۱۲۳۹ شهر، بیش از ۷۰هزار کیلومتر از جاده های کشور را زیر پوشش دارد.

ضریب نفوذ این اپراتور ۷۵درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۷۱ اپراتور در ۱۱۲ کشور جهان برقرار است.

نسخه مناسب چاپ