سید عمار حکیم: الحشد الشعبی نهادی ملی و موجب افتخار عراقی ها است
 

رهبر «جریان حکمت ملی » عراق در سخنانی با تاکید بر پایبندی به قانون و حفظ اقتدار حکومت و نهادهای آن، قهرمانی‌های الحشد الشعبی را یادآور شد و گفت: امروز الحشد الشعبی نهادی ملی و موجب افتخار است و ما بار دیگر سالروز افتخارآمیز تأسیس آن را گرامی می‌داریم. سید «عمار حکیم » همچنین در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: علیرغم برخی مخالفت ها، « چارچوب هماهنگی شیعیان» عراق برای نخست وزیری « محمد شیاع السودانی» مصمم است.

نسخه مناسب چاپ