تظاهرات ضدجنگ در تل آویو
 

معترضان ضدجنگ در تل‌آویو علیه ادامه عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه تظاهرات کردند. جمعی از افراد تندرو با حمله به تظاهرکنندگان، آنها را خائن خواندند و در صدد جلوگیری از ادامه این تظاهرات بودند.

درگیری این دو گروه با دخالت پلیس پایان یافت. این برای چندمین بار است که مخالفان جنگ در سرزمین‌های اشغالی دست به تظاهرات می‌زنند و طرفداران حزب لیکود و دیگر احزاب راست افراطی به این تظاهرات حمله می‌کنند.

نسخه مناسب چاپ