عکس و حرف
 

زیبایی‌های ورزش- توردو فرانس یکی از معتبرترین و بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است. در دور آخر مرحله کوهستان این رقابت‌ها یوناس وینگور دانمارکی (لباس زرد) با اختلاف ۲ دقیقه نسبت به برنده دو سال قبل مسابقات یعنی تادیه پوگاچار اسلوونیایی(لباس سفید) جلوتر بود.این دو ورزشکار در رقابتی تنگاتنگ به محلی رسیدند که جاده باریک می‌شد و به همین دلیل دوچرخه سوار اسلوونیایی ناگهان از مسیر خارج شد و این بهترین فرصت بود تا یوناس وینگور دانمارکی به راحتی برنده مسابقه شود ولی او ایستاد تا رقیبش مجدداً سوار دوچرخه شود و به مسابقادامه دهد و در نهایت هر دو ورزشکار بعد از دست دادن با هم دوباره مسابقه را شروع کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که ورزشکاران برای آماده شدن در این رقابتها یکسال تمرین می‌کنند و برنده شدن در آن افتخاری است که تمام دوچرخه سواران جهان حسرت آن را دارند ولی دوچرخه سوار دانمارکی همه آرزوهای خود را زیر پا گذاشت تا بتواند افتخاری جوانمردانه کسب کند. در نهایت این ورزشکار دانمارکی جلوتر از رقیب خود از خط پایان گذشت.

نسخه مناسب چاپ