دومین جلسه رسیدگی به پرونده متروپل برگزار شد
سرویس حوادث: رئیس کل دادگستری استان خوزستان جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده متروپل را اعلام کرد.
علی دهقانی با بیان این که در این جلسه ابتدا اظهارات ۲ نفر از ورثه متوفیان که در جلسه قبلی حضور نداشتند، اخذ شد و سپس نماینده دادستان دلایل انتساب اتهام به هر یک از متهمان را به طور جداگانه بیان کرد و متهمان هم اظهارات و دفاعیات خود را ارائه دادند.
وی گفت: تاکنون اظهارات و آخرین دفاعیات ۱۰نفر از متهمان اخذ شده است و مابقی متهمان و وکلای آنها در جلسه بعدی که امروز برگزار می شود، دفاعیات خود را ارائه خواهند کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری خوزستان این پرونده ۲۱ متهم دارد که همه آن ها در جلسه دادگاه حضور داشتند.
دهقانی درباره نحوه محاسبه پرداخت دیه جانباختگان گفت: طبق روال کارشناسی، هر کدام از متهمان فوت شده و سایر متهمان حاضر در دادگاه به میزان سهمی که در وقوع حادثه داشتند، مسئول پرداخت دیه متوفیان و مجروحان هستند.

نسخه مناسب چاپ