تکذیب حضور سیف العدل در تهران
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور سیف‌العدل از رهبران احتمالی القاعده در ایران را تکذیب کرد و گفت :انتشار چنین اخباری در فضای مجازی صرفاً کار بنگاه‌های خبرپراکنی بیگانه و آمریکا ست.
فداحسین مالکی در گفتگو با ایسنا افزود : این یک بحث انحرافی است که با توجه به دخالت آمریکایی‌ها در کشورهای دیگر مطرح می‌شود.

نسخه مناسب چاپ