حکمت نهج البلاغه
از امیر مؤمنان(ع) پرسیدند: «عدالت برتر است یا بخشندگی؟» فرمود: عدالت هر چیز را به جای خود می نهد، و بخشندگی آن را از جا و جهت خود بیرون می برد. عدالت اداره کننده همگان است و بخشندگی به افراد خاصی روی آور است، پس عدالت از بخشندگی شریف تر و برتر است.

نسخه مناسب چاپ