استفاده از رمزارز در تجارت کشور رسمی شد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از انجام نخستین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار خبر داد.
به گزارش مهر، علیرضا پیمان پاک درصفحه اش در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت و تا پایان شهریور استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

نسخه مناسب چاپ